Reseräkningar och utlägg

Enklare för anställda. Bekvämare för chefer.

Smartare för dig som reser lite. Sparar mycket tid för dig som reser mycket.

Har du någonsin förlorat dina kvitton? Eller tycker det är besvärligt att ordna med din milersättning? Att hantera reseräkningar, utlägg och kvitton har nu blivit enkelt. Ta en bild på kvittot och ladda upp den i appen eller på din dator. Fyll i några få detaljer och sen är du klar.

Knepiga processer blir mycket enklare

 • Ta bilder på kvitton och ladda upp dem
 • Data från kvitton fylls i automatiskt
 • Anställda får snabbare ersättning för sina utgifter

Dina kollegor sparar mycket tid.

alla får allt

 • Automatisk beräkning av måltidskostnader
 • Alltid uppdaterad om priser, regler och valuta
 • Systemet löser tidskrävande uppgifter automatiskt
 • Möjlighet att själv ange ytterligare information som påverkar utbetalningen

Felkällor tas bort. Uppgifter förenklas.

Enklare för chefer och medarbetare

 • Alla anspråk kan attesteras när och varifrån som helst
 • Full kontroll över attesteringsflödet i ett och samma system
 • Full kontroll över historiska data
 • Du uppfyller revisorns krav på dokumentation

Godkännanden går snabbare. Chefer får kontroll och överblick.

Enkelt att komma igång

Hör av dig till oss så hjälper vi dig med att komma igång.

Scroll to Top