Lönesystem

Uppnå ett smidigt flyt med ett komplett lönesystem. Systemet gör det lättare för er att hantera uppgifter som sjukfrånvaro, semesterersättning, skatteavdrag och pensioner.

Genom att kunna automatisera löneprocesserna kan du spara mycket tid. De smarta funktionerna gör att både chefer och medarbetare snabbare och enklare kan utföra fler uppgifter på egen hand. Eftersom allt sker i systemet blir det mindre processer och e-postmeddelanden. Systemet hjälper dig att arbeta smartare.

Kontroll och Överblick

 • Du slipper misstag med lönerna
 • Översikt över alla deadlines och betalningar
 • Bra säkerhet eftersom systemet är i molnet
 • Alltid uppdaterad mot gällande lagar och förordningar

En stor trygghet i att veta att allting faktiskt alltid blir rätt.

Allt kan hanteras i samma system

 • Samlar all data om samtliga anställda
 • Integreras med redovisnings- och HR-system, samt med banker och myndigheter
 • Ser till att allt genomförs som planerat och i tid

Mycket tid kan frigöras för bättre ändamål.

Alla kan jobba smartare

 • Du arbetar bättre i modernt system
 • Lätt att hålla koll på timmar, samt att hantera reseräkningar och utlägg
 • Anställda och chefer kan utföra fler uppgifter på egen hand
 • Lönespecialister kan ta på sig mer strategiska uppgifter

Du kan automatisera alla tidskrävande steg för lönehantering.

Enkelt att komma igång

Hör av dig till oss så hjälper vi dig med att komma igång.

Scroll to Top